Sai

Sai. Det råder oklarheter i fråga om vad vapnet från  början användes till. Somliga hävdar att det alltid har använts som vapen. Andra hävdar att det ursprungligen var till för jordbruk, exempelvis att plöja jord, så ris med mera. Andra källor menar att sai användes som fiskeutrustning som man spetsade fiskar med.