Hojo undo 

Något som utmärker Goju Ryu är användningen av redskap för att stärka och härda kroppen. Dessa skulle kunna liknas med äldre varianter av hantlar och vikter som används idag av gym.

De redskap vi tränar med i Stockholm Nord Karateklubb är:

  • Chishi
  • Kongoken
  • Makiwara