Historia

Goju Ryu är en stil som skapades av Miyagi Chojun(1888-1953), en son till en förmögen affärsman och hade sitt hem i Naha, Okinawa.

Miyagi Chojun(1888-1953)

Miyagi Chojun började träna kampkonst hos Higashionna Kanryo som hade studerat många olika kinesiska kampkonster. Historian börjar alltså med Higashionna Kanryo, grundaren av Naha-te.

Higashionna Kanryo(1853-1916)

Higashionna Kanryo åkte under flera omgångar till Kina för att studera under olika mästare och förde med sig dessa kunskaper till Okinawa där Higashionna Kanryo delade med sig av sin konst till utvalda studenter. En av dessa var Miyagi Chojun, grundare av Goju Ryu. Goju Ryu har influerats mycket av Naha-te då Miyagi Chojun tränade hos Higashionna Kanryo under 15 år och var en av hans främsta studenter. Miyagi Chojun åkte senare själv till Kina för att studera under samma mästare som Higashionna Kanryo men pga omständigheter så hade mästarens skola stängt. Miyagi Chojun stannade dock under ett år och studerade under flera mästare. Miyagi Chojun kom tillbaka till okinawa och kort efter det så avled Higashionna Kanryo. Många av Higashionna Kanryos elever valde då att stanna kvar och träna med Miyagi Chojun. 1929 träffades delegater från hela Japan i Kyoto för en stor kampkonstdemonstration och då Miyagi Chojun själv inte kunde medverka så skickade han sin toppelev Jinan Shinsato att representera honom. När Shinsato fick frågan om vad stilen han tränade hette så hittade Shinsato på ett namn ”hango-ryu”, den halv-hårda stilen, för att inte behöva skämmas då Miyagi Chojun inte hade namngett stilen ännu. När Shinsato senare kom hem till Okinawa så rapporterade Shinsato om denna händelse och Miyagi Chojun bestämde sig för namnet Goju Ryu (hård-mjuka-stilen).

Miyagi Chojun menade att ”det slutliga målet i karate-do var att bygga karaktär, övervinna mänskligt lidande och finna själslig frihet. En stor och viktig etisk regel inom karate är talesättet ”karate-do ni sente nashi” (I karate-do finns ingen första attack, eller, inom karate så initerar man aldrig till våld). Miyagi Chojun lade också stor vikt vid att balansera det hårda och det mjuka. Enbart styrka och hårdhet i livet gör det omöjligt att på ett effektivt sätt hantera förändringar i livet. Man behöver en balans mellan hård och mjukt, när man blockerar så andas man in och kroppen är mjuk. När man slår så andas man ut och kroppen är hård.

Goju Ryu tränar Sanchin kata för att stärka koncentration och bygga den hårda, stabila delen. Men man kommer aldrig vidare inom sin träning om man inte kompletterar med den mjuka dynamiska delen som Tensho bidrar med.