Japansk ordlista

  • Aikido – ”Den universiella kraftens väg”
  • Iai-do – ”Konsten att dra svärdet”
  • Judo – ”Den mjuka vägen”
  • Jodo – ”Stavens väg”
  • Naginata-do – ” Kosten att hantera stridslien”
  • Karate-do – ”Den tomma handens väg”
  • Kendo – ”Svärdets väg”
  • Kyodo – ”Bågens väg”
ichi
ni
san
shi
go
roku
shichi
hachi
ku
ju
ett
två
tre
fyra
fem
sex
sju
åtta
nio
tio
shodan
nidan
sandan
yondan
godan
rokudan
shichidan
hachidan
kudan
judan
första
andra
tredje
fjärde
femte
sjätte
sjunde
åttonde
nionde
tionde
age
arigato
ashi
atemi
bu
budo
bushido
chudan
dachi
dan
do
dojo
dozo
empi
gedan
geri
go
hajime
hara
hidari
hiza
jodan
ju
jutsu
kake
kansetsu
kara
karate
keage
ken
kiai
kihon
kime
kiritz
kumite
kyu
mae
mate
mawashi
migi
mokuso
obi
randori
lyfta upp
tack
fot, ben
slag mot kroppen
strid, kamp
kampens ”väg”
krigarens ”väg”
mitten
ställning
svartbältesgrad
”väg”
träningslokal
varsågod
armbåge
nedre
spark
hård
börja
buk
vänster
knä
övre
mjuk
teknik
kast
led
kast
tom hand
hög spark
svärd
skrik
grundträning
fokusering
stå upp
tävling, fighting
klass, elevgrad
framsida, front
bryt, vänta
rund, sväng
höger
meditiation
bälte
fri övning
rei
ryu
sabaki
seiken
seiza
sensei
shihan
shomen
sokuto
tai
tameshiwari
tanden
te
tsuki
uchi
ude
uke
uke-waza
ukemi
ura
uraken
ushiro
utsui
waza
yame
yoi
yoko
yoshi
yubi
zarei
zazen
zori
hälsa, buga
stil, skola, metod
fflytta undan
knyta
sitt ner
instruktör, mästare
stormästare
ansiktets framsida
fotens yttre kant
kropp
krossteknik
buk
hand, arm
rakt slag
insidan, slag i båge
arm
blockering
blockeringsteknik
fall
motsatt
slag med vänd knytnäve
bakåt
förflytta
grepp, teknik, arbete
sluta
var beredd
sida, tvärs
i ordning
fingrar
buga sittande
meditiation
tofflor