Alkohol och drogpolicy samt regler

Stockholm Nord KK tar aktivt ställning mot dopning, alkohol, tobak, nikotin och andra droger. Reglerna är till för att förebygga så att barn och ungdomar undviker att prova, nyttja eller missbruka alla typer av droger.

Stockholm Nord Karate klubbs regler vad gäller dopning, alkohol, tobak, nikotin samt andra droger är:

  • Vid arrangemang som klubben ordnar eller deltar i med deltagare från klubben som är under 18 år råder nolltolerans vad gäller alkohol och andra typer av droger.
  • Spelare och/eller ledare som bryter mot reglerna kan skickas hem och i fall där deltagare är under 18 år kommer föräldrar att kontaktas.

Tips och regler som gäller vid träning

  • Vi tränar barfota så ha rena fötter och kortklippta naglar för trevnad och minskad skaderisk
  • Man bugar alltid när man går in och ut ur träningslokalen ( Dojon )
  • Lyssna noga och uppmärksammat på tränaren ( Sensei )
  • Om du lånar något redskap, lägg tillbaka det på samma plats som du tog det ifrån
  • När du tar med egen dryck eller annat så ta alltid med dig ditt skräp från träningslokalen ( Dojon )
  • Träna aldrig om du känner dig sjuk/dålig