Dimah Al-Hasnawi

Gradering: 3 Kyu

Började: Jag började träna hösten 2018

Varför tränar du Karate? Min intention var att bli mer fysiskt aktiv och lära mig självförsvar. Med hjälp av karatens rörelse och disciplin har jag fått bättre självförtroende och en djupare förståelse för balansen mellan kropp och sinne.