Kata

Kata är en av grundstenarna inom Goju ryu och vissa påstår att det är självaste själen inom karaten. En kata är en definierad sekvens med fotställningar och tekniker fast utan motståndare. Till skillnad mot kumite så har man ingen motståndare utan man utför katan ensam mot fiktiva personer.

Kata kräver en hög nivå av koncentration och styrka. Inom de olika katorna så hittar man de tekniker som Goju ryu systemet bygger på. Ju mer avancerad en utövare blir desto mer tekniker har utövaren lärt sig. De första katorna en utövare får lära sig innehåller grundtekniker, grundläggande kroppsförflyttningar, korrekt andning och kroppshållning. Att lära sig en kata kan för den observanta vara en rätt enkel uppgift, men att bemästra en kata kan ta en livstid. 

Fukyukata dai ichi, Fukyukata dai ni, Fukyukata dai san är alla tre grundläggande kator som en utövare lär sig. Dessa innehåller grundslag, grundblockeringar, grundsparkar samt grundfotställningar.

Samtliga kator inom vår stil:

De mer avancerade katorna har många applikationer och syften. När man tittar på en kata som utförs av en duktig elev eller mästare så kan den vara vacker att se men när man börjar granska och förklara katorna så förstår man att dessa vackra rörelser är mer än bara vackra rörelser. Meningen med att studera kata är att lära sig betydelsen av rörelserna samt användningen utav teknikerna. För att göra detta så kan man ta hjälp av en partner och utföra vissa stycken ur en kata. Detta kallas för Bunkai och fungerar så att en utövare attackerar och den andra utövaren parerar och utför ett visst stycke från katan