Nunchaku

Nunchaku är ett traditionellt verktyg som användes ursprungligen för att slå på ris eller bönplantor för att få ut riset eller bönorna ur sina ax.