Alkohol och droger

Stockholm Nord KK tar aktivt ställning mot dopning, alkohol, tobak, nikotin och andra droger. Reglerna är till för att förebygga så att barn och ungdomar undviker att prova, nyttja eller missbruka alla typer av droger.

Stockholm Nord Karate klubbs regler vad gäller dopning, alkohol, tobak, nikotin samt andra droger är:

  • Vid arrangemang som klubben ordnar eller deltar i med deltagare från klubben som är under 18 år råder nolltolerans vad gäller alkohol och andra typer av droger.
  • Spelare och/eller ledare som bryter mot reglerna kan skickas hem och i fall där deltagare är under 18 år kommer föräldrar att kontaktas.

Dessa regler finns att ladda ner under Arkiv som.